Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KDH
chỉ số VN30
(TBTCO) - Theo Công ty Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT; VNDS), dự báo trong kỳ xem xét định kỳ tháng 7 này, HOSE sẽ đưa CTD và BVH ra khỏi danh mục rổ chỉ số VN30. Thay vào đó, KDH và TCH có thể sẽ được bổ sung thay thế.
kdh
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) thông qua triển khai phát hành 124,2 triệu cổ phiếu dùng để thưởng và thanh toán cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 30%.
kdh
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) được niêm yết bổ sung 19,3 triệu cổ phiếu trên HSX.
kdh
(TBTCO) - CtyCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp.HCM (HSX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
kdh
(TBTCO) - CtyCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) vừa quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 103 ngay trong năm nay bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần.
kdh
(TBTCO) - HĐQT CtyCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) thông qua phương án phát hành tối đa 570 trái phiếu không chuyển đổi mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu ngay trong năm nay.
nkh
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ của Cty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã CkKDH).
kd
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã Ck KDH) được niêm yết bổ sung hơn 50,4 triệu cổ phiếu trên HSX.
kdh
(TBTCO) - HĐQT CtyCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã Ck KDH) thông qua phương án phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu nhằm rót vốn cho công ty con thực hiện dự án Melosa Garden tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh.