Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
điện thoại honor
(TBTCO) - Huawei đang cân nhắc tung mẫu điện thoại thông minh mới nhất của mình là Honor 20 ra thị trường nước ngoài.
đầu tư công
(TBTCO) - Trước phiên bế mạc Quốc hội (QH), QH đã nhất trí thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7. Theo đó, QH đã xem xét việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương.
lễ hội hang động quảng bình
(TBTCO) - Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, cơ quan này đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số tiền đã xử lý sau thanh tra, kiểm tra là hơn 13.536 tỷ đồng. Số tiền đã nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng.
vốn đầu tư công
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 cho các bộ
Bộ Tài chính đã khẩn trương tiến hành nâng cấp Chương trình quản lý văn bản
(TBTCVN) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (TH&TKTC), Bộ Tài chính là đơn vị tiên phong triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.
KBNN Điện Biên
(TBTCO) - Ước đến hết tháng 6/2019, nguồn vốn ngân sách giải ngân qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Điện Biên đạt 44,66% kế hoạch. Trong đó vốn chi thường xuyên ước đạt 47,29% và vốn đầu tư ước giải ngân được 36,44%.
ke toan
(TBTCVN) - Đề án Xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán công Việt Nam thuộc Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam (AAA).
vinh phuc
(TBTCO) - Đến tháng 5/2019, toàn tỉnh Vĩnh Phúc giải ngân vốn đầu tư công được khoảng 20,6% kế hoạch và ước đến 31/6/2019, giải ngân được khoảng 31,6% kế hoạch.