Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch
bt dung
(TBTCO) - Mặc dù đã có rất nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc, miền núi, nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao, một phần do chính sách còn chồng chéo, thiếu kết nối khi thực hiện, đồng thời cũng do điều kiện tự nhiên, xã hội của khu vực này rất khó khăn.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 7 tháng năm 2018, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản do bộ quản lý ước đạt 3.780,3 tỷ đồng, bằng 23,9% kế hoạch; giải ngân ước đạt 4.292 tỷ đồng, bằng 27,2% kế hoạch.
agribank
(TBTCVN) - 6 tháng đầu năm, tiến độ cổ phần hoá (CPH), thoái vốn khá chậm và nhiều khả năng khó đạt kế hoạch năm. Cả nước mới CPH thêm 9/85 doanh nghiệp (DN) theo kế hoạch, thoái vốn đạt 10/181 DN theo kế hoạch. Đâu là nguyên nhân và giải pháp nào cho vấn đề này?
Vốn
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã trình Chính phủ phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2018 giữa các bộ, địa phương.
CP
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, sau 7 tháng, vẫn còn nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương có số giải ngân thấp. 31/56 bộ, ngành trung ương và 20/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 35% kế hoạch năm. Thậm chí, một số bộ ngành gần như chưa giải ngân.
TPCP
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong quý III/2018 với tổng mức phát hành là 75 nghìn tỷ đồng.
Qh
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo mới nhất của Luật Đầu tư công (sửa đổi) để tiếp tục lấy các ý kiến đóng góp, nhằm kịp thời hoàn thiện, báo cáo Chính phủ dự án luật tại phiên họp thường kỳ tháng 7.
pvt
(TBTCO) - Tổng công ty CP Vận tải dầu khí (mã Ck PVT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với mức lợi nhuận tăng đột biến, gấp hai lần cùng kỳ năm 2017 và vượt 68% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
seb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển điện miền Trung (mã Ck SEB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với doanh thu 181,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm 2018.