Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch 1359
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Qua kiểm tra 33.838 doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh, cơ quan thuế đã điều chỉnh tăng doanh thu đối với 29.857 DN với tổng số thuế điều chỉnh tăng thêm là 7.447 tỷ đồng.
siêu thị tại thành phố lai châu
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với các cơ sở kinh doanh, Cục Thuế tỉnh Lai Châu đã thành lập Ban chỉ đạo và thực hiện kiểm tra đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.