Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch 2015
NVG
(TBTCO) - Tại sao tổng mức đầu tư toàn xã hội giảm, doanh nghiệp (DN) phá sản, giải thể, ngừng hoạt động mấy năm nay rất lớn mà tăng trưởng vẫn tăng cao hơn các năm trước?
Từ 4-13/8, Bộ Tài chính họp với DNNN về kế hoạch 2014 và dự toán 2015
(TBTCO) - Từ 4 đến 13/8, các cục, vụ chức năng của Bộ Tài chính sẽ họp với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về kế hoạch NSNN năm 2014 và dự toán NSNN năm 2015.