Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch lợi nhuận
vtb
(TBTCO) - Ngày 23/5/2020, VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020. VietinBank tiếp tục khẳng định là ngân hàng hàng đầu, giữ vai trò chủ lực, trụ cột của ngành Ngân hàng và nền kinh tế.
LVP
(TBTCO) - Kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế lũy kế của LienVietPostBank đạt 1.636 tỷ đồng, bằng 161% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 86% mục tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó lợi nhuận riêng quý III đạt 519 tỷ đồng, bằng 149% so với quý III năm 2018.
đạm phú mỹ
(TBTCO) - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ, công bố điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố hồi đầu năm.
gas
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng công ty CP Khí Việt Nam - PV GAS (mã Ck GAS) có lợi nhuận sau thuế tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 41% kế hoạch năm 2018, đạt gần 9.083 tỷ đồng.
ndn
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (mã Ck NDN) công bố kết quả kinh doanh quý III/2018 với mức lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 30% so với quý III/2017, nâng mức lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng lên 81,8 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
pvt
(TBTCO) - Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (mã Ck PVT) công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2017 với doanh thu 5.100 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 440 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 240 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch.
theo hoa phat
(TBTCO) - Trong quý III/2017, Hòa Phát đạt mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước tới nay với 2.140 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn cũng ở mức cao với 12.700 tỷ đồng. Thép xây dựng và ống thép tiếp tục là các sản phẩm đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của Hòa Phát.
pgi
(TBTCO) - Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (mã Ck PGI) đạt mức lợi nhuận trước thuế 76 tỷ đồng, hoàn thành 54,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017.
vietinbank
(TBTCO) - Năm 2017, VietinBank phấn đấu đưa tổng tài sản tăng 14% đạt 1.081.634 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 826,8 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 996,4 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8.800 tỷ đồng…