Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch năm 2016
giải ngân
(TBTCO) - Năm 2016, các nguồn vốn dự kiến giải ngân cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông là 67.294,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 26.660 tỷ đồng, đạt 39,91%; giải ngân ước đạt 26.770 tỷ đồng.
bid
(TBTCO) - ĐHCĐ thường niên năm 2016 Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã Ck BID) vừa họp và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với mục tiêu lãi trước thuế 7.900 tỷ đồng.
Thủ tướng
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải cần tập trung chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực đầu tư trong đó có nguồn vốn ngân sách ngoài xã hội, đồng thời với nguồn lực ngân sách của Chính phủ để đến năm 2020 có hơn 2.000km đường cao tốc.
PTL
(TBTCO) - Năm 2015 là năm có rất nhiều lễ kỷ niệm lớn, vì vậy đề nghị có kiểm toán về chi tiêu trong các hoạt động lễ hội của quốc gia để cho nhân dân biết ngân sách đã được sử dụng tiết kiệm ra sao.