Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch sản xuất kinh doanh
pg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã Ck PGD) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với lợi nhuận trước thuế ước khoảng 232,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 189,5 tỷ đồng.
co
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CkCDP) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 (chưa kiểm toán). Theo đó quý này CDP đạt doanh thu 852,7 tỷ đồng giảm 17% so với 1.025,1 tỷ đồng của quý IV/2017.
sgr
(TBTCO) - Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã Ck SGR) vừa công bố thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
dd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sông Ba (mã Ck SBA) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2019.
tgdd
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (Mã Ck MWG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.
ogc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã Ck OGC) vừa công bố thông tin về việc nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
VATM
(TBTCO) - Trong quý I/2018, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã điều hành an toàn 224.857 Iần/chuyến, đạt 26,50% kế hoạch được giao năm 2018, bằng 114,64% so với cùng kỳ năm 2017.
cci
(TBTCO) - Cty CP Đầu tư phát triển công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã Ck CCI) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu doanh thu 400 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2017.
vhc
(TBTCO) - CtyCP Vĩnh Hoàn (mã Ck VHC) vừa họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 và thông qua nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là kế hoạch đầu tư lên đến 505 tỷ đồng.