Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kế hoạch số 210/KH-UBND
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Đến hết năm 2015, UBND quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 15%; 100% UBND xã, phường, thị trấn được cấp chứng chỉ ISO 90012008.