Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kế hoạch số 46/KH-UBND
hang viet nam
(TBTCO) - Hà Nội phấn đấu đến cuối năm nay, tăng thị phần hàng Việt Nam tại kênh phân phối tại các siêu thị là trên 90%. Đồng thời, Thành phố sẽ triển khai xây dựng thí điểm các điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.