Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế hoạch trung hạn giai đoạn 20212025
TT
(TBTCO) - Ngày 20/1, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam trong trung hạn 2021 - 2025 Phục hồi và tăng tốc”.