Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế toán
bổ nhiệm kế toán
(TBTCO) - Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước, chỉ hạch toán phụ thuộc và lập báo cáo tài chính nội bộ thì không được bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc
(TBTCO) - Đại hội Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ lần thứ 7 (2020 - 2025) với 21 ủy viên tâm huyết, yêu nghề, đủ trí, có tâm, có tầm để lãnh đạo câu lạc bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội.
kế toán
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thanh Hà làm kế toán tại ban quản lý chợ hạng 3, nguồn kinh phí tự chủ. Trên cơ sở nguồn kinh phí tiết kiệm được cuối năm, ban quản lý chi trả tiền làm thêm giờ và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, nhân viên ban quản lý.
Ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ
(TBTCVN) - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đang nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đầu tiên, dự kiến ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước rà soát các báo cáo tài chính nhà nước của các đơn vị
(TBTCVN) - Với những kinh nghiệm và bài học rút ra từ việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã đề xuất một số giải pháp để cải thiện chất lượng báo cáo và hiện đang đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019.
kế toán công
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đang xin ý kến các bộ, ngành về dự thảo thông tư ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).
KBNN Hải Phòng
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Hải Phòng được chọn thực hiện thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu từ ngày 15/6. Qua 15 ngày thực hiện thí điểm và chính thức triển khai (từ ngày 1/7 tới nay), đơn vị đã thực hiện 15.214 giao dịch qua mô hình mới này.
EY
(TBTCO) - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Tập đoàn Lộc Trời) vừa ký kết hợp đồng hợp tác xây dựng và triển khai hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS).
Ảnh minh họa
Chờ một chữ V12:31 | 14/09/2020
(TBTCVN) - “Ngấm đòn” Covid- 19, bảng chữ cái mô tả về các nền kinh tế có thêm chữ K, chữ I đứng bên cạnh những chữ cái đã sẵn có U, W, L, V, khiến cho diễn biến càng trở nên bất định, khó lường.