Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kế toán doanh nghiệp
Áp dụng chế độ kế toán theo hướng đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ cho mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132 năm 2018 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư này có hiệu lực từ 15/2/2019. Nhiều đánh giá cho thấy, các hướng dẫn tại Thông tư này là rất đơn giản, dễ áp dụng, rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
(TBTCO) - Hiện nay, ở Việt Nam doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm số lượng rất lớn. Do vậy các doanh nghiệp này cần có chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như bộ máy kế toán cần đơn giản, gọn nhẹ để doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
công ty giày dép AQ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
kế toán DNNVV
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017.
btc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
kế toán doanh nghiệp
(TBTCO) - Việc rút ngắn khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp (DN) minh bạch về tài chính hơn nữa, quản trị rủi ro tài chính tốt.
Thong_tu_200
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), trong đó quy định việc tổ chức kế toán tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và chế độ chế toán đối với nhà thầu nước ngoài.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa mở thành công lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kế toán doanh nghiệp về vấn đề chống thất thu cho 120 lãnh đạo và cán bộ chuyên môn ngành Thuế trên địa bàn.