Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kênh ngân hàng
Generali Việt Nam chính thức cung cấp sản phẩm qua kênh ngân hàng
(TBTCO) - Generali Việt Nam vừa chính thức cung cấp các sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance) tại 8 chi nhánh lớn và gần 80 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm, quỹ tín dụng trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
AIA và Citibank hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng
(TBTCO) - AIA Việt Nam và Citibank Việt Nam vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của AIA qua kênh của Citibank Việt Nam.