Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa keo kiệt
asiabusinessinfo.com
(TBTCO) - Mặc dù ghi nhận những khoản lãi kỉ lục vào năm ngoái nhưng các ngân hàng lớn của Nhật lại đang tỏ ra “keo kiệt” hơn các công ty khác trong việc chia sẻ lợi nhuận với các cổ đông.