Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh
ảnh xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Công thương phải tính toán thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu hợp lý, chia làm nhiều đợt, tránh điều chỉnh dồn vào một đợt hoặc điều chỉnh đồng thời với các mặt hàng khác để hạn chế tác động đến tâm lý người tiêu dùng.
tiền NS
(TBTCO) - Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính trong công văn gửi UBND tp Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông báo số 361/TB-VPCP ngày 26/9/2013 của VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tp Hà Nội vừa qua.
lua1
(TBTCO) - Đây là đề nghị của Bộ Tài chính trong công văn trả lời Bộ NN&PTNN về việc hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP (Nghị định số 42) về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.