Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết nối cơ chế một cửa quốc gia
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận văn bản đề nghị của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm tham gia thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia, kể từ 1/12/2020.
hải quan
(TBTCO) - Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) với 8 nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar và Lào; thực hiện trao đổi hơn 366.700 Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D bản điện tử (e-C/O form D).
kết nối một cửa quốc gia
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh thực hiện kết nối đầy đủ, hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng quy định và kế hoạch đã đề ra; tiếp tục tăng số lượng thủ tục và hồ sơ thực hiện kết nối.
thủ tướng
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, các quốc gia thành viên trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam đã ký Nghị định thư về triển khai kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) trong năm 2015.
cơ chế một cửa quốc gia
(TBTCO) - Sáng 4/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã nhấn nút mở rộng kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 3 bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, nâng tổng số các bộ, ngành tham gia lên con số 6.