Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết quả kinh doanh
fpt
(TBTCO) - Công ty CP FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, trong đó doanh thu 8.290 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.408 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch lũy kế.
thuy san
(TBTCO) - Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 cho năm tài chính bắt đầu từ 1/10/2017 đến 30/9/2018.
Fpt
(TBTCO) - Công ty CP FPT (mã Ck FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018. Theo đó, doanh thu hợp nhất của tập đoàn trong 4 tháng đầu năm đạt 6.526 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.094 tỷ đồng.
bh
(TBTCVN) - Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ cho thấy.
Petrolimex
(TBTCO) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex; mã Ck PLX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2018 của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn tập đoàn. Theo đó, doanh thu của PLX tăng 27%, nhưng lợi nhuận hợp nhất trước thuế chỉ bằng 89% so với cùng kỳ 2017.
PAN
(TBTCO) - Công ty CP Tập đoàn PAN (mã Ck PAN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2018. Theo đó, trong quý I/2018, PAN đạt doanh thu tăng 209% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 152% so với cùng kỳ.
bảo việt
(TBTCO) - Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2018. Theo đó, tổng tài sản quản lý tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đạt 47.842 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2017; doanh thu tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.
VJC
(TBTCO) - Công ty CP Hàng không Vietjet (mã Ck VJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 với các chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra.
Vingroup
(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup (mã Ck VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018. Theo đó, quý I, VIC đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất là 29.123 tỷ đồng, tăng 84,4%; lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 2.534 tỷ đồng và 1.009 tỷ đồng, tăng lần lượt 103,7% và 70,1% so với cùng kỳ 2017.