Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm
tap doan bv
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 (sau soát xét), theo đó Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 20.931 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.
Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức 10% trong Quý 3.2019.jpg
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 20.925 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018.
bảo việt
(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 (trước soát xét). Theo đó, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 20.790 tỷ đồng, tăng trưởng 37,8% (so với cùng kỳ năm 2017).
bảo hiểm generali
(TBTCO) - Generali Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh khả quan 6 tháng đầu năm 2017 với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 81%.
VPbank
(TBTCO) - VPBank vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2017, với mức tăng trưởng tốt ở hầu hết các chỉ số kinh doanh, cho thấy ngân hàng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng bền vững và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả nhất.
vsc
(TBTCO) - CtyCP Container Việt Nam (VSC) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với mức lợi nhuận trước thuế đạt 151,7 tỷ đồng, hoàn thành 57,9% kế hoạch lợi nhuận năm.
fdc
(TBTCO) - CtyCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP. Hồ Chí Minh (mã Ck FDC) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2016 với mức lỗ sau thuế 981,3 triệu đồng, nâng mức lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm lên gần 3,2 tỷ đồng.
cci
(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm, CtyCP Đầu tư phát triển Công nghiệp-Thương mại Củ Chi (mã Ck CCI) công bố lãi sau thuế đạt 12,8 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm, CCI dự tính sẽ đạt mức lãi sau thuế khoảng 14,4 tỷ đồng.
trụ sở AIA
(TBTCO) - Tập đoàn AIA vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2015 (kết thúc vào ngày 31/5/2015). Theo đó, giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 21%, đạt 959 triệu đô la Mỹ (tăng 25% nếu tính trên tỷ giá hối đoái cố định).