Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết quả kinh doanh quí I
scic
(TBTCO) - Chủ tịch SCIC Nguyễn Đức Chi cho biết, SCIC đang tiến hành lập dự án, góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đặc trị bệnh ung thư, nhằm xây dựng được một doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng sản xuất thuốc chữa trị ung thư cho người dân, với chi phí thấp…
(TBTVN) - Giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 25% đạt 291 triệu USD