Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết quả thu chi ngân sách
(TBTCO) - Kết quả hoạt động của các đơn vị địa phương 8 tháng đầu năm 2013 cho thấy, ngành Tài chính các địa phương đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu - chi ngân sách, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có kết quả tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thu - chi ngân sách từ các địa phương trong tháng 8/2013 như Kon Tum, Quãng Ngãi, Ninh Thuận, Lâm Đồng.