Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kết quả thực hiện EVFTA
DS EU
(TBTCO) - Sau 4 tháng triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA), mặc dù thời gian chưa phải dài nhưng cũng đủ để nhìn nhận được những “trái ngọt” từ hiệp định này mang lại.