Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kêu gọi đầu tư nước ngoài đến 2020
127 dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài đến 2020
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020, gồm 127 dự án, chia thành 5 nhóm Kết cấu hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng xã hội; nông nghiệp; bảo quản chế biến; các lĩnh vực sản xuất - dịch vụ.