Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KH&CN
xuân mai corp
(TBTCO) - Những năm gần đây, bình quân mỗi năm Việt Nam ước có khoảng 80-90 triệu mét vuông tầng xây dựng. Trong đó, vật liệu xây dựng (VLXD) chiếm tới 30-50% tổng đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, ngành sản xuất VLXD truyền thống, thủ công đang được cho là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
KH&CN
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (KH&CN).
giay
(TBTCVN) - Theo ông Đặng Văn Sơn, Viện trưởng Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylo, để quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi các viện nghiên cứu công lập thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) thành công.
hoi
(TBTCVN) - Trong những năm qua, cơ chế, chính sách tài chính cho quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) đã từng bước được đổi mới, hoàn thiện, linh hoạt, tạo điều kiện triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020.
hoi thao
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ. Quy chế mới nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý các nhiệm vụ KH&CN không còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu KH&CN của ngành.
cty
(TBTCVN) - Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DN KH&CN), tuy nhiên nhiều DN vẫn gặp khó khi tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi.
trinh
(TBTCVN) - Hiện nay, hầu hết các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) đang thực hiện tự chủ đều là các tổ chức dịch vụ KH&CN, tức là sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao; còn tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản vẫn chưa thực hiện tự chủ hoặc chỉ tự chủ một phần chi thường xuyên.
BT
(TBTCO) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Công ty Ericsson (NASDAQ ERIC) vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác thiết lập “IoT Innovation Hub” (Trung Tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật).
khoa học công nghệ
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, năm 2019 sẽ tiếp tục dành ưu tiên kinh phí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia đã được phê duyệt, đồng thời bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ phát triển KH&CN quốc gia.