Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kh giám sát hàng hóa
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành không cho phép bốc xếp hàng hóa lên phương tiện không đáp ứng điều kiện giám sát và không xác nhận qua khu vực giám sát hải quan...