Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khả quan năm 2014
Samsung-thainguyen
(TBTCO) - Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc Tập đoàn "Nhà Kinh tế" (Anh) nhận định triển vọng kinh tế của Việt Nam đang cải thiện khả quan.