Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khắc phục hậu quả bão wutip
PVN hỗ trợ bão số 10
(TBTCO) - Đây là tổng số tiền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đã ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão Wutip (bão số 10) gây ra.