Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khắc phục hậu quả cơn bão số 2
lu
(TBTCO) - Số kinh phí này vừa được Bộ Tài chính quyết định hỗ trợ cho hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang để khắc phục thiệt hại cơn bão số 2 và mưa lũ năm 2014.