Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 14028/ BTC-NSNN gửi Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ, lũ quét đầu tháng 9/2013, bão số 3, bão số 5, số 6 và các thiên tai khác.