Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khắc phục sự cố do báo số 3
bao so 3
(TBTCO) - Tính đến 14 giờ hôm nay (17/9), Viettel đã khắc phục được 100% các vị trí, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trở lại.