Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 và mưa lũ năm 2014
lu
(TBTCO) - Số kinh phí này vừa được Bộ Tài chính quyết định hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ninh để khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 và mưa lũ năm 2014.