Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khách du lịch giảm
du lịch khánh hòa
(TBTCO) - Trong quý I/2020, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 644.000 lượt khách du lịch, giảm 58,6% so với cùng kỳ năm 2019. Với số lượng khách du lịch giảm sâu, ước tính quý I, tổng thu từ du lịch của Khánh Hòa thiệt hại khoảng 5.400 tỷ đồng.
Khách du lịch
(TBTCO) - Tính chung cả năm 2015, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 7.943,7 nghìn lượt người, giảm 0,2% so với năm trước và đây là năm đầu tiên khách đến Việt Nam giảm kể từ năm 2009.