Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai sinh
Doanh nghiệp
(TBTCO) - Tính chung 11 tháng năm nay, tổng số doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 163,6 nghìn DN, tăng 6,8%. Trung bình, mỗi tháng có gần 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
TCTK
(TBTCO) - Trong 7 tháng năm 2019 có 79,3 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một DN tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây, điều này dự báo sức khỏe tốt hơn của các DN gia nhập thị trường.
DN
(TBTCO) - Làn sóng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động nguồn vốn cho nền kinh tế. Trong 5 tháng đầu năm 2019 có gần 54 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, số lượng DN đăng ký cao nhất trong 5 năm qua.
DN
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 64.531 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới. Đồng thời, 52,2% số DN được hỏi đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh quý III sẽ tốt hơn quý II năm nay.
Doanh nghiệp
(TBTCO) - Trong tháng 4, cả nước có 14.510 DN thành lập mới. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 41.295 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số DN và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.
Doanh nghiệp mới
(TBTCO) - 11 tháng năm nay, cả nước có 116.045 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Doanh nghiệp
(TBTCO) - Trong tháng 7, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới. Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 690,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Doanh nghiệp mới
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có 61.276 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 596,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% về số DN và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.
Doanh nghiệp mới
(TBTCO) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư), trong tháng 5, cả nước có 10.954 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tăng 9,3% về số DN và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 DN đăng ký thành lập mới.