Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai thác 1 triệu tấn dầu.
PVN sơ kết 6 tháng đầu năm
(TBTCO) - Nửa đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của PVN đạt 252,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% kế hoạch. Tuy nhiên các chỉ tiêu tài chính hầu hết không đạt do giá dầu giảm tới hơn 30%. Dự kiến cả năm, các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn chỉ đạt khoảng 82 – 86% so kế hoạch.
khai thác dầu khí tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ước đạt tổng doanh thu 15.006 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch 6 tháng, 39% kế hoạch năm.