Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai thác quặng sắt
mỏ sat thach khe, ha tinh
(TBTCO) - CtyCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và CtyCP sắt Thạch Khê vừa tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội tài trợ vốn Dự án Khai thác và Tuyển quặng sắt – Mỏ Thạch Khê.
quang
(TBTCVN) - 90% các doanh nghiệp khai thác quặng sắt đã phá sản, 10% các doanh nghiệp còn lại chỉ hoạt động cầm chừng và có nguy cơ phá sản cao. Trước tình hình đó, Hội DN khai thác và chế biến quặng sắt vừa gửi công văn xin tháo gỡ khó khăn.