Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai thác tài nguyên biển
Biển Việt
(TBTCO) - Theo thông tin từ Hội Nghề cá Việt Nam, Tân Hoa xã dẫn nguồn Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ đơn phương “ngăn chặn các hoạt động khai thác tài nguyên biển trong mùa sắp tới” ở Biển Đông.
tài nguyên biển
(TBTCO) - Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư liên tịch quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển.