Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai thuế
cục-thuế-bắc-ninh-ok2.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Bắc Ninh đã tiếp nhận 782 hồ sơ hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn là 6.197 tỷ đồng. Cục thuế đã ban hành 639 quyết định hoàn thuế, số tiền đã hoàn là 5.540 tỷ đồng.
chuyên gia
(TBTCO) - Công ty của bà Nguyễn Ngọc Anh (Bình Dương) chấm dứt hợp đồng với chuyên gia Nhật Bản từ tháng 8/2020 và chuyên gia đã về nước. Chuyên gia này có 2 khoản thu nhập do công ty bên Nhật Bản trả và công ty bà Ngọc Anh tại Việt Nam trả.
thuế-nam-định.jpg
(TBTCO) - Báo cáo công tác quản lý nợ thuế của Cục Thuế Nam Định cho thấy, lũy kế 11 tháng năm 2020, toàn đơn vị thu hồi được 132 tỷ đồng nợ đọng thuế, đạt 85% chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao.
khóa
(TBTCO) - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, việc khai thuế đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có nhiều quy định mới, người nộp thuế cần biết và chủ động thực hiện.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 126) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020, việc khai thuế thu nhập cá nhân, cũng như mức thu nhập chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh có nhiều thay đổi.
ngân hàng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, theo đó người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định.
grab
(TBTCO) - Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Nghị định 126), việc khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải công nghệ như Grab, Gojek, Bee… có nhiều điểm mới so với trước đây.
Hà Tĩnh
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Tĩnh đang đôn đốc các đơn vị thực hiện dự toán thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 đã được hội đồng nhân dân tỉnh giao ở mức cao nhất.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Để đảm bảo việc thông báo tình hình khai thuế của người nộp thuế một cách kịp thời, Tổng cục Thuế triển khai ứng dụng thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử.