Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai tiền thuê mặt nước
chi cục thuế long biên
(TBTCO) - Người thuê đất, thuê mặt nước thực hiện nộp hồ sơ tiền thuê đất, thuê mặt nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hoặc nộp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông. Đây là nội dung dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng.