Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khai trương cơ chế một cửa quốc gia
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
(TBTCO) - Sáng 26/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã nhấn nút khai trương kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa quốc gia giữa 3 Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Công thương và Giao thông - Vận tải. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sự chủ động hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam.