Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khan che mặt
khăn che mặt
(TBTCO) - Các nhà khoa học Anh đã phát minh ra một loại khăn che kín cả mũi và miệng có thể chống được virus SARS-CoV-2 nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch COVID-19.