Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khan trương
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
HTX
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), một số bộ, ngành, địa phương cho rằng, việc tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã (HTX) đang còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.
TTM
(TBTCO) - Khẩn trương giải quyết bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), ông Phan Văn Lá (Long An), ông Lương Ngọc Phi (Thái Bình) và các trường hợp bị oan khác đã có đơn yêu cầu bồi thường trước 1/1/2015.
Cơn bão số 3
(TBTCO) - Để chủ động đối phó với diễn biến của bão và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có công văn số 1108/TCDT-QLHDT chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống đối với cơn bão số 3.