Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khảo sát lương 2013
(TBTCO) - Kết quả khảo sát lương tại thị trường Việt Nam năm 2013 vừa được công bố cho thấy, trong khi các tập đoàn đa quốc gia có mức tăng lương bình quân cho nhân viên là 11,1%, các công ty trong nước có mức tăng lương đạt 11,3%.