Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khâu trung gian
Thịt lợn
(TBTCO) - Mặc dù từ ngày 1/4 các doanh nghiệp lớn đã giảm giá bán thịt lợn hơi xuống 70.000 đồng/kg nhưng đến nay trên thị trường, giá thịt lợn vẫn ở mức cao do nhiều nguyên nhân. Giải pháp gốc rễ để giảm giá thịt lợn là tập trung tái đàn, tăng đàn, giảm bớt khâu trung gian.