Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khen thưởng
pct
(TBTCO) - Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
tt
(TBTCO) - Sáng 17/9, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã có phiên họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng để xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể, cá nhân do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố lựa chọn, đề nghị.
Chương trình giáo dục phổ thông mới
(TBTCO) - Từ năm học 2020- 2021, Việt Nam triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu tư lớp 1 cấp tiểu học. Theo đó, việc đánh giá học sinh và khắc phục những hạn chế trong công tác khen thưởng đang được Bộ Giáo dục- Đào tạo hướng tới.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bộ Tài chính
(TBTCVN) - Ngành Tài chính luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhân tố quan trọng, là động lực to lớn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
agribank-thi-đua.jpg
(TBTCO) - Là ngân hàng thương mại, Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế.
nq
(TBTCO) - Sáng nay, 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng.
tt1
(TBTCO) - Sáng 23/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.
thuế-phú-yên
(TBTCO) - Cục Thuế Phú Yên vừa tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến cơ quan thuế lần thứ V, năm 2020. Sau 5 năm thực hiện các phong trào thi đua, Cục Thuế Phú Yên có 4.666 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
quảng-ngãi
(TBTCO) - Cục Thuế Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, năm 2020. Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua năm 2015 – 2019, đã có 434 danh hiệu thi đua được trao cho các tập thể, cá nhân công chức thuế; có 53 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng phục vụ người nộp thuế.