Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khen thưởng 5 cá nhân đội đặc nhiệm hải quan
(TBTCO) - 5 cán bộ hải quan thuộc Đội đặc nhiệm hải quan vừa được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc khen thưởng do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất từ tháng 5 đến 7/2013.