Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa khí nhà kính
Hội thảo
(TBTCO) - Ngày 26/10/2017, UBND TP.Hồ Chí Minh và JICA tổ chức Hội thảo cuối kỳ tổng kết hợp phần thực hiện tại TP của Dự án Hợp tác Kỹ thuật hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm thiểu phù hợp với điều kiện quốc gia theo phương thức Giám sát, Báo cáo, Thẩm định (MRV).
hội thảo
(TBTCO) - Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” giai đoạn II (2007-2016) đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường to lớn với giá trị kinh tế xanh, ước tính 42 triệu USD, giúp các nông hộ sử dụng hiệu quả khí sinh học như một nguồn năng lượng rẻ tiền.
hb
(TBTCO) - Ngày 16/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp báo công bố kết quả Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21).
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, sẽ cần kinh phí 2.740 tỷ đồng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp xanh theo hướng an toàn, ít phát thải, phát triển bền vững đến năm 2020.
ảnh biến đổi khí hậu
(TBTCO)- Đó là nguồn vốn tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đối với Dự án Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính thực hiện trong 4 năm (2009 -2013).