Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho bạc hiện đại
kho bạc nhà nước hà nam
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nam đã tinh gọn lại bộ máy theo Nghị quyết số 18- NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hiện mọi hoạt động tại đơn vị đã thông suốt, đảm bảo an toàn tiền và tài sản được giao quản lý.
ĐH Đảng KBNN
(TBTCO) - Sáng nay (20/3), Đảng bộ cơ quan Kho bạc nhà nước trung ương (KBNN TW) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ KBNN TW được Đảng bộ Bộ Tài chính giao cho làm điểm và là Đảng bộ đầu tiên của ngành Tài chính tổ chức đại hội.