Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho bạc không có bạc
phối hợp thu NSNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Phù Mỹ (Bình Định) đang tiến tới “kho bạc không có bạc” khi làm tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM).
kho bạc 3 không
Kho bạc không có bạc!13:46 | 18/02/2015
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đặt ra mục tiêu thực hiện “3 không” là Không giao dịch tiền mặt, không giao dịch trực tiếp với khách hàng và không chứng từ giấy.