Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho bạc nhà nước
Khách hàng giao dịch tại KBNN Đắk Lắk. Ảnh: Hạnh Thảo
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Lắk chính thức triển khai thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) từ ngày 21/8/2017.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong năm 2018, toàn hệ thống đã triển khai 294 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% so với kế hoạch và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.
KBNN
(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính và Vật giá Cuba vừa có buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính công, công tác lập báo cáo tài chính Nhà nước (BCTCNN) và kinh nghiệm quản lý ngân quỹ...
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 12/2018.
KBNN bắc Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa hoàn thành cơ bản chương trình dự báo luồng tiền và hiện đang triển khai thí điểm tại Sở Giao dịch KBNN và KBNN Bắc Ninh.
kho bạc
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã từ chối 35 khoản chi đầu tư và 1.241 khoản chi thường xuyên. Số tiền từ chối thanh toán lên đến gần 90 tỷ đồng.
KBNN giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về tình hình kiểm soát thanh toán vốn ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, ước đến ngày 30/11/2018, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN là 243.519,6 tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch.
KBNN lạng Sơn
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn đã triển khai thành công việc thu ngân sách và xây dựng quy trình tạm thời về quản lý thu NSNN theo Dự án hiện đại hóa thu, nộp NSNN (TCS) tại điểm giao dịch ngoài trụ sở kho bạc.
kho bạc
(TBTCO) - Chính thức vận hành và cung cấp trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/2/2018, đến nay, số lượng các đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước ngày càng tăng.