Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kho bạc nhà nước
ngoại tệ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 9/2020 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1USD = 23.209 VND, giảm so với tháng 8/2020 (1USD = 23.223 VND).
Cầu Quang Thanh
(TBTCO) - Bằng sự quyết tâm và phối hợp tốt của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, Hải Phòng đang cố gắng phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.
đầu tư công
(TBTCO) - Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước Ninh Bình, tính đến ngày 31/8, đơn vị đã thanh toán được 4.369 tỷ đồng/ 8.253 tỷ đồng vốn đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, đạt 56% kế hoạch vốn.
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, ước tính lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/8, hệ thống kho bạc kiểm soát ước đạt 609.087 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
đầu tư công
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước, dự kiến đến ngày 31/8/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua kho bạc thuộc kế hoạch năm 2020 là hơn 210.488 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua kho bạc.
a hai
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh vừa nêu một loạt các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt mức khá thấp, thậm chí là chưa giải ngân đồng vốn nào được giao kể từ đầu năm.
a hai
(TBTCO) - Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước đã hướng dẫn, lưu ý các quy định thanh toán ứng vốn, thu hồi tạm ứng vốn... lùi thời hạn xử phạt một số trường hợp vi phạm đến hết ngày 31/10 với mong muốn các chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện đúng quy định, tránh phát sinh những lỗi vi phạm không đáng có.
Có rất ít khách hàng giao dịch tại KBNN Phú Thọ.
(TBTCVN) - Nếu như trước đây, các khái niệm “kho bạc số” hay “kho bạc điện tử” còn khá mơ hồ, thì đến nay, khi bước chân vào phòng giao dịch trống trải của kho bạc, chúng ta mới hình dung được nó.
Báo cáo tài chính nhà nước
(TBTCO) - Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang cho biết, hiện KBNN tỉnh và các KBNN huyện đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành báo cáo tài chính đúng kế hoạch.