Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc nhà nước
KBNN
(TBTCO) - Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi từ NSNN, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán trên 32 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư.
trang 7
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng luôn là đơn vị có nhiều nỗ lực trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), đáp ứng kịp thời vốn cho các dự án, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng, sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng, đặc biệt là các công trình trọng điểm.
Trái phiếu
(TBTCO) - Phiên huy động tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 6.450 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tất cả các kỳ hạn huy động đều vượt khối lượng gọi thầu ban đầu. Lãi suất huy động giảm trên tất cả các kỳ hạn trúng thầu.
Thanh tra chuyên ngành KBNN giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sử dụng NSNN.
(TBTCVN) - Đã hơn một năm toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai thanh tra chuyên ngành (TTCN) tới các đơn vị sử dụng ngân sách ngoài hệ thống.
hạch toán NSNN bằng ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 22.371 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 6/2017 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn NSNN. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 23,1 tỷ đồng cả trong lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư.
kho
(TBTCVN) - Tính đến hết tháng 4, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 81.581 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP), đạt 44,5% kế hoạch năm.
trang 6
(TBTCVN) - Quy trình giao dịch một cửa trong kiểm soát chi thường xuyên được thực hiện từ năm 2009 theo Quyết định số 1116/QĐ-KBNN (QĐ 1116) của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN). Từ đó tới nay, quy trình này đã tạo rất nhiều thuận lợi cho khách hàng giao dịch.
Hạch toán ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 22.318 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 5/2017 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).