Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc Nhà nước Gia Lai
anh moi
(TBTCO) - Ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Gia Lai, nêu quyết tâm Năm 2020, đơn vị sẽ đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh.
ảnh mới
(TBTCO) - Ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Gia Lai cho biết, năm 2020 và những năm tiếp theo, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, phát triển mô hình một cửa, một giao dịch viên.
DVCTT tại hệ thống KBNN Gia Lai
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Thành Chung - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Gia Lai cho biết, đến nay đã có gần 1.900/2.000 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc, đạt tỷ lệ gần 95% tổng số các đơn vị.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Gia lai mời thầu gói thầu thiết bị, phương tiện quản lý.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Gia Lai thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu "Bồn nước dự phòng PCCC".